MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


VÝZVA - Fond na podporu NNO a místních iniciativ na území MAS SV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje výzvu k přeložení žádosti o dotaci z grantového programu financovaného z Fondu na podporu fungování neziskových organizací a místních iniciativ na území MAS Střední Vsetínsko. Tato výzva byla scvhálena na zasedání Programového výboru MAS Střední Vsetínsko, z.s. dne 15. 8. 2016.

Cílem programu je podpora činnoti nestátních neziskových organizací působících na území MAS Střední Vsetínsko, které přispívají ke zlepšení kvality života na území MAS, posílení regionální ekonomiky, ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova, šetrnému využití místních zdrojů, zachování a obnově tradic, podpoře řegionální produkce a spolupráce komunity.

Grantový program vychází ze Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Střední Vsetínsko, z.s..Cíle programu budou naplňovány poskytováním jednorázových dotací vybraným žadatelům na realizaci projektů, které naplňují podmínky programu.

Připojujeme tyto dokumenty:

1. Výzva k předložení žádosti o dotaci

2. Žádost o dotaci

3. Čestné prohlášení

4. Seznam podpořených projektů

5. Bodovací kritéria

6.Soupiska účetních dokladů

7. Žádost o proplacení dotace

 

Ke stažení

VýzvaVýzva
Žádost o dotaciŽádost o dotaci
Čestné prohlášení žadatele o dotaciČestné prohlášení žadatele o dotaci
Seznam podpořených projektůSeznam podpořených projektů
Bodovací kritériaBodovací kritéria
Soupiska účetních dokladůSoupiska účetních dokladů
Žádost o proplacení dotaceŽádost o proplacení dotace
 

Výzva z fondu pro nestátní neziskové organizace 2017

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje výzvu k přeložení žádosti o dotaci z grantového programu financovaného z Fondu na podporu fungování neziskových organizací a místních iniciativ na území MAS Střední Vsetínsko. Tato výzva byla scvhálena na zasedání Programového výboru MAS Střední Vsetínsko, z.s. dne26. 10. 2017.

Cílem programu je podpora činnoti nestátních neziskových organizací působících na území MAS Střední Vsetínsko, které přispívají ke zlepšení kvality života na území MAS, posílení regionální ekonomiky, ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova, šetrnému využití místních zdrojů, zachování a obnově tradic, podpoře řegionální produkce a spolupráce komunity.

Grantový program vychází ze Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Střední Vsetínsko, z.s..Cíle programu budou naplňovány poskytováním jednorázových dotací vybraným žadatelům na realizaci projektů, které naplňují podmínky programu.

 

Ke stažení

Výzva k předložení žádostíVýzva k předložení žádostí
Žádost o dotaci z fondu pro NNOŽádost o dotaci z fondu pro NNO
Čestné prohlášení žadateleČestné prohlášení žadatele
Seznam schváleých žádostí z fondu na podporu NNOSeznam schváleých žádostí z fondu na podporu NNO
Soupiska účetních dokladůSoupiska účetních dokladů
Žádost o proplacení dotaceŽádost o proplacení dotace
 

Výzvy IROP

 

1. Výzva IROP BEZPEČNÁ DOPRAVA

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s.

Datum zahájení příjmu žádostí je 5. 4 2018, 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí je 29. 6. 2018 12:00 hod.

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni. Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+: https://mseu.mssf.cz/

Výzva na stránkách IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

 

 

Ke stažení

interni-postupyinterni-postupy
1. výzva IROP BEZPEČNÁ DOPRAVA1. výzva IROP BEZPEČNÁ DOPRAVA
Příloha č. 1 Kriteria pro hodnocení a výběr projektuPříloha č. 1 Kriteria pro hodnocení a výběr projektu
Specifická pravidla IROPSpecifická pravidla IROP
Obecná pravidla IROPObecná pravidla IROP
Přílohy vydání čistopisPřílohy vydání čistopis
Registrace a přihlášení do portalu IS KP 2014Registrace a přihlášení do portalu IS KP 2014
Uživatelská příručka do portalu IS KP 2014 Uživatelská příručka do portalu IS KP 2014
Postup pro podání žádosti v MS 2014Postup pro podání žádosti v MS 2014
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stav. povoleníČestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stav. povolení
Informace intenzity uvedení intenzityInformace intenzity uvedení intenzity
Přílohy finalPřílohy final
 

2. Výzva IROP KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 2. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s.

Datum zahájení příjmu žádostí je 5. 4 2018, 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí je 29. 6. 2018 12:00 hod.

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni. Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+: https://mseu.mssf.cz/

Výzva na stránkách IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

 

 

Ke stažení

Interní postupyInterní postupy
2. Výzva IROP KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ2. Výzva IROP KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Příloha č. 1 kriteria pro hodnocení a výběr projektuPříloha č. 1 kriteria pro hodnocení a výběr projektu
Rozšířené verze Studií proveditelnostiRozšířené verze Studií proveditelnosti
Přílohy výzvy č. 68 Specifických pravidelPřílohy výzvy č. 68 Specifických pravidel
Specifická pravidlaSpecifická pravidla
P4A Osnova studie proveditelnosti infrastruktura pro předškolní vzděláváníP4A Osnova studie proveditelnosti infrastruktura pro předškolní vzdělávání
P4B Osnova studie proveditelnosti infrastruktura pro ZŠP4B Osnova studie proveditelnosti infrastruktura pro ZŠ
P4D Osnova studie proveditelnosti infrastrukturaP4D Osnova studie proveditelnosti infrastruktura
Obecná pravidla IROPObecná pravidla IROP
Přílohy vydání čistopisPřílohy vydání čistopis
Registrace a přihlášení do portalu IS KP 2014 Registrace a přihlášení do portalu IS KP 2014
Uživatelská příručka  vlastnosti portálu ISKP 2014 Uživatelská příručka vlastnosti portálu ISKP 2014
Postup pro podání žádosti v ms 2014 Postup pro podání žádosti v ms 2014
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stav. povoleníČestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stav. povolení
Změna č. 1 k 2. výzvě IROP Kvalitní vzděláváníZměna č. 1 k 2. výzvě IROP Kvalitní vzdělávání
 

Výzvy PRV

 

1. Výzva

 

2. Výzva

 
Aktuality

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

květen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt