MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Vsetínsko, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Vsetínsko pro období 2014 - 2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

SCLLD má čtyři základní části:

1.       Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS

2.       Analytická část – zachycení situace v území

3.       Strategická část – stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje, způsob sledování strategie, programové rámce a vazby mezi nimi

4.       Implementační část – stanovení procesů k naplňování strategie (zejména programových rámců), popis postupů při výběru a hodnocení projektů, popis spolupráce s ostatními MAS

SCLLD MAS Střední Vsetínsko byla připravována dle zásad komunitního plánování. Do přípravy SCLLD byla zapojena veřejnost prostřednictvím komunitního projednávání a dotazníkového šetření, zúčastnili se jí také experti a přípravný a realizační tým. Součástí tohoto týmu byli zaměstnanci a zástupci MAS SV, experti ze společností Nadace Partnerství, firmy EKOTOXA, s.r.o., externí posuzovatelé, garanti a zpracovatelé jednotlivých tematických okruhů z území MAS.

Příprava SCLLD byla zahájena v roce 2013, kdy vznikl dotazník pro obyvatele MAS. V druhé polovině roku 2013 a v první polovině roku 2014 probíhalo plošné dotazníkové šetření sloužící objektivnímu zachycení názorů obyvatel. Po vyhodnocení dotazníkového šetření mezi místními obyvateli se uskutečnilo také individuální šetření mezi starosty obcí, v rámci kterého byla zjišťována úroveň technické a občanské vybavenosti obcí. Následně se konala dvě veřejná projednání s místními obyvateli, kterých se zúčastnili zástupci veřejné, soukromého i neziskového sektoru. Na základě těchto projednání byla vytvořena celková SWOT analýza území a stanoveny 4 strategické oblasti rozvoje MAS.

Po vyhodnocení závěrů z veřejných projednání bylo vytvořeno 5 pracovních skupin zaměřených na oblast podnikání, obecní infrastrukturu, zemědělství a životní prostředí, spolkovou činnost a školství. Pracovní skupiny byly vytvořeny ze zástupců různých sektorů. Jsou zde zastoupeni představitelé místních samospráv, školských zařízení, podnikatelů, neziskových organizací a občanů. Výsledkem jednání pracovních skupin byla SWOT analýza jednotlivých oblastí a zásobník projektových záměrů. Pracovní skupiny se budou dál scházet a podílet se na realizaci SCLLD.

Práce na přípravě SCLLD pokračovaly v roce 2015. Představitelé obcí byli vyzváni k aktualizaci dat týkajících se obecní infrastruktury. Na začátku roku 2016 byli osloveni také ředitelé škol k aktualizaci údajů týkajících se školství. Byl zrealizován sběr projektových záměrů od podnikatelských subjektů i obcí a neziskových organizací, jejich působení má dopad na území MAS.

31. 3. 2016 MAS Střední Vsetínsko odeslalo SCLLD ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Po té Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo naší MAS 1. a 2. připomínky, které jsme zpracovali dle pokynů Ministerstva a dne 21. 3. 2017 obdrželi zprávu, že SCLLD byla schválena, jsme tedy pro příští období podpořenou MAS a budeme rozdělovat dotace.

 

 

Ke stažení

Připomínkový listPřipomínkový list
Osvědčení o standardizaci MASOsvědčení o standardizaci MAS
Finananční plán SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.Finananční plán SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.
Plán indikátorů SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.Plán indikátorů SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.
Mapa území MAS Střední Vsetínsko, z.s.Mapa území MAS Střední Vsetínsko, z.s.
Zapojení komunity do přípravy SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.Zapojení komunity do přípravy SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.
Analýza rizik SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.Analýza rizik SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.
SCLLD_MAS SV_1_2_ANALYTICKÁ ČÁSTSCLLD_MAS SV_1_2_ANALYTICKÁ ČÁST
SCLLD_MAS SV_3_STRATEGICKÁ ČÁSTSCLLD_MAS SV_3_STRATEGICKÁ ČÁST
SCLLD_MAS SV_4_IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTSCLLD_MAS SV_4_IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
 

Komunitní projednávání

 

V rámci přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje se uskutečnila dvě veřejná projednání ve spolupráci s Nadací Partnerství, která zajistila jejich facilitaci. První z nich se konalo 13.5.2014 v Kateřinicích a bylo zaměřeno na SWOT analýtu regionu. Druhé setkání proběhlo 10.6.2014 v Liptále. Diskuze byla zaměřena na formulování možných strategických cílů.

Výstup z veřejných projednání:

 

 

Ke stažení

Postup zapojení komunity, výstupy projednání - fotodokuemntace, prezenční listinyPostup zapojení komunity, výstupy projednání - fotodokuemntace, prezenční listiny
 

Pracovní skupiny

 

Pro přípravu strategie bylo vytvořeno 5 pracovních skupin (Vzdělávání a školství, Občanská společnost, Zemědělství a životní prostředí, Podnikatelské prostředí a Infrastruktura). Výstupem z jednání pracovních skupin jsou SWOT analýzy a zásobníky projektů pro jednotlivé oblasti.

Výstup z jednání pracovní skupiny Vzdělávání a školství, Liptál 2.7.2014

Výstup z jednání pracovní skupiny Občanská společnost, Kateřinice 8.7.2014

Výstup z jednání pracovní skupiny Zemědělství a životní prostředí, Kateřinice 14.7.2014

Výstup z jednání pracovní skupiny Podnikatelské prostředí, Kateřinice 24.7.2014

Výstup z jednání pracovní skupiny Infrastruktura, Kateřinice 17. 12. 2015.

 

 

Ke stažení

SWOT analýzy, prezenční listiny, fotodokumentaceSWOT analýzy, prezenční listiny, fotodokumentace
 

Zásobník projektových záměrů

 

Zásobník projektových záměrů

 

Ke stažení

Zásobník projektových záměrůZásobník projektových záměrů
 
Aktuality

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

květen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt