MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


Folklorní sdružení Lipta Liptál

 

Folklorní sdružení Lipta Liptál (dříve Soubor valašských písní a tanců Lipta) je nejstarším souborem na Valašsku. Jeho historie se píše už od roku 1930. Tehdy se na jeho založení podílel akademický malíř Jan Kobzáň, jehož kniha „O zbojníkoch a pokladoch“ se stala inspirací hlavně pro mužský sólový tanec „Zbojnický“, který má soubor stále ve svém repertoáru. Lipta má v současné době 80 členů v pěti skupinách: MalůšataMalá LiptaLipta - základLipta - Senioři a ženský pěvecký sbor Rokytenka. Lipta předvádí autentický folklor a ročně uskutečňuje desítky vystoupení doma i v zahraničí. Soubor je hlavním pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti, který se v Liptále koná už od roku 1970 pravidelně poslední víkend v srpnu. Soubor také pořádá Dětské folklorní dny vždy začátkem června – první ročník se uskutečnil v roce 1987. Ovšem nejdelší tradici má ze všech akcí organizovaných souborem Valašský bál v Liptále – v únoru 2014 se konal už 70. ročník!

Kontakt:

Folklorní sdružení Lipta Liptál,

Liptál 241

756 31 Liptál

 

 

FC Lhota u Vsetína

 

FC Lhota u Vsetína

Lhota u Vsetína 81

75501

Tel.: 604159125

 

Moravská Organizace Vozíčkářů, o. s.

 

Název:

Moravská Organizace Vozíčkářů, o. s.

Sídlo: Kateřinice 112, 756 21
IČO: 22896317
Jednatel: Petr Adámek
Telefon:

+420 736 617 416

E-mail: adamekp@email.cz

Organizace vznikla na základě myšlenky a zájmu střetnutí se s handicapovanými občany. Už při prvních schůzkách se dle domluvy skládaly cíle, které si posléze sdružení vymezilo svými stanovami.

Náplní činnosti sdružení jsou:

  • Poskytování služeb potřebným.
  • Organizace sportovních a motoristických akcí pro zdravotně postižené osoby.
  • Předávání dobrých zkušeností s kompenzačními a rehabilitačními pomůckami.
  • Organizování poznávacích cestovatelských akcí pro zdravotně postižené osoby.
  • Zajišťování rehabilitací pro handicapované.

 

 

 

PermaNet

 

Název sdružení, PermaNet

Sídlo: Růžďka 328, 756 25 Růžďka

IČO: 265 59 803

Jednatel: Milan Suchánek, 606 044 046, info-permanet@seznam.cz

Stránky:  www.permanet.cz

 

Náplň činnosti:

1)    propojování lidí okolo udržitelného způsobu života

2)    vzdělávání formou kurzů – viz Akademie permakultury (*)

3)    regionální vzdělávání formou praktických workshopů „Učíme sa spolem“

4)    design přírodních zahrad, usedlostí a místních komunit

5)    místní projekty-lokální ekonomika, rozvoj kultury, sociální projekty, rozvoj obce

6)    osvětová činnost- spolupráce s projektem Učíme se příběhy, spolupráce na dokumentu Žít změnu

 

Historie:

PermaNet byl založen v roce 2009 v Brně, hlavním cílem bylo vytvořit web k propojování lidí

a přesunout sídlo na venkov, kde jsme zamýšleli vytvořit modelové centrum sloužící pro rozvoj a výuku permakultury (*) jako designového systému pro udržitelný způsobu života. Od roku 2011 působíme v Růžďce.

 

 

 
 Kurzy navrhování a realizace záhrad
Kurzy navrhování a realizace záhrad
Učíme sa spolem-cordwood
Učíme sa spolem-cordwood
Učíme sa příběhy-natáčení
Učíme sa příběhy-natáčení
Lokální ekonomika
Lokální ekonomika

Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka

 

Název:    

Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka

Činnost: Sbor dobrovolných hasičů
Sídlo: Jablůnka 207, 756 23
E-mail:

hasicijablunka@seznam.cz

Web:

www.hasicijablunka.webnode.cz

Každoročně pořádáme soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce Jablůnka“. Podílíme se na již tradičním pořádání koštu „O nejlepší jabluneckůjabkovicu a jabkovú buchtu“.  Připravujeme spolu s ostatními organizacemi v obci dětský den. Organizujeme kácení máje na místním výletišti za hasičskou zbrojnicí. Ročně se naše družstvo v požárním útoku účastní okolo 5 soutěží, kde se umísťuje na předních místech.

Nedílnou součástí SDH Jablůnka je výjezdová jednotka, která je zařazena do JPO II., což znamená, že jsme povinni do 5ti minut od vyhlášení poplachu vyjet k nahlášené události.

Jednotka se skládá z 12 členů, kteří se střídají v pohotovosti, vždy v  týdenních intervalech So-So.

Jednotka zasahuje ročně přibližně u cca. 40 mimořádných událostí, převážně u požárů lesů, průmyslových objektů , rodinných a bytových domů. Území, kde výjezdová jednotka zasahuje je od Byniny u Valašského Meziříčí  až po Hovězí, resp. Seninku u Valašské Polanky.

Samozřejmě jsme také nápomocni spoluobčanům Jablůnky např. při čištění kanalizace, odklízení spadlých stromů, čištění místních komunikací a dalších podobných činnostech.
Jednotka nezapomíná ani na nejmenší spoluobčany obce. Navštěvujeme jak mateřskou tak základní školu v obci, kde předvádíme naši techniku.

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Oznice

 

Název :   Sbor dobrovolných hasičů Oznice

Sídlo :     Oznice 109, 756 24

E-mail :   sdhoznice@seznam.cz

Web :      www.oznice.cz  ( záložka spolky v obci – sdh )

Sdh se významně podílí na organizaci společenského a kulturního života obce. Zde je výčet našich loňských akcí – 26. 1. hasičský ples, 9. 2. dětský karneval, 24.2. Oznický fičák, 27.4. pálení čarodějnic, 8.6. dětský den, 17.8. oslavy 70-ti let založení sdh, 30.11. rozsvícení Vánočního betléma, 15.12. slavnostní předávání ocenění, 28.12. předsilvestrovský výšlap na Piškovou.

Základ naší soutěžní činnosti tvoří družstvo mladších a starších žáků, jednotlivci dorostenci. Aktivně se s nimi účastníme hry Plamen, okresní ligy i dalších soutěží, dorostenci soutěže v běhu na 100 m s překážkami.  Velký důraz klademe i na přípravu jednotlivců na běh na 60 metrů s překážkami, kde začínáme pracovat s dětmi již od 5-ti let. Každoročně objíždíme soutěže jak u nás v okrese, tak v Šumperku, Olomouci, Praze. Naše loňské úspěchy – družstva mladších i starších žáků vítězové okresní ligy mladých hasičů, obě družstva rovněž vítězové prestižní soutěže O putovní pohár ředitelky HZS Zlínského kraje, přední místa v dorosteneckých kategoriích v Českém poháru v běhu na 100 m s překážkami, rovněž v moravském Big Shock poháru, 5 členů v dorostenecké reprezentaci České republiky v požárním sportu – z toho 1 dorostenec mistr světa v požárním sportu – Podolsk ( Rusko 2013 ).

Co se týká starších členů sdh, máme aktivní družstva mužů i veteránů, ale i jednotlivce v soutěžích TFA.

Samozřejmě nezapomínáme na preventivní protipožární činnost, zásahová jednotka má 10 členů. Základ našeho vybavení tvoří 2 zásahové vozy - CAS 8/3,5: Praga V3S - lesní speciál

a  Citroen Jumper. Nyní rovněž probíhá rekonstrukce hasičárny, která zlepší podmínky pro naši činnost.

 

 

 

TJ Start Lipta Liptál

 

Název:                        TJ Start Lipta Liptál

Činnost:                      Sportovní klub (fotbal, volejbal)

Sídlo:                          Liptál 493, 756 31 Liptál

IČ:                               65 88 80 81

Předseda:                    Ing. Milan Daňa

Telefon:                      +420 777 931 876

E-mail:                        mdana@centrum.cz

Web:                           www.fkliptal.cz

 

Obec Liptál začala žít organizovanou tělovýchovou v roce 1914 po založení Sokola panem učitelem Plachým. Kopané se tehdejší nadšenci začali věnovat v roce 1929. Fotbalový oddíl byl oficiálně založen 25. srpna 1940 v hospodě u Klesků. Zakladatelem byl tehdejší hospodský, pan Divoký J. Mužstvo bylo zaregistrováno u Slezské župy v Ostravě jako SK Liptál. První liptálské hřiště bylo vybudováno na Cedidlových lůkách za Cedidlovou pekárnou. Dnes bychom ho hledali marně. Tehdy se nacházelo mezi současnou čerpací stanicí Benzina a Cedidlovou pilou. Další hřiště bylo vybudováno v roce 1945 na panských lůkách. V současnosti je to naše stávající horní hřiště. Hrálo se již v okresních soutěžích. Postupně přišla úspěšnější léta, což přimělo vedení klubu a obce v roce 1967 k rekonstrukci hrací plochy. Byly vybudovány nové šatny se sociálním zařízením. Slavnostní otevření šaten se konalo v roce 1972. Další úprava hřiště byla provedena v roce 1976 - 1977. Zhruba v těchto letech bylo vybudováno druhé (spodní) hřiště.

V současné době má Tělovýchovná jednota v činnosti fotbalový klub, kde jsou 3 družstva - muži, dorost a žáci a volejbalový klub. Celá tělovýchovná jednota se zabývá také pořádáním sportovních a kulturních akcí, jako je např. fotbalové klání Hořansko – Dolansko, turnaj v malé kopané, volejbalový turnaj, Štěpánská zábava, venkovní hudební zábavy, atd.

 

 

Zvonky dobré zprávy o.s.

 

Název:

Zvonky dobré zprávy o.s.

Sídlo: Kateřinice 226, 756 21
Jednatel: Wiera Jelinek
Telefon:

+420 739 244 848, +420 736 108 345

E-mail:

wiera.jelinek@evangnet.cz

Web: http://zvonky-dobre-zpravy.webnode.cz/


Zvonky dobré zprávy je hudební soubor, který vznikl 6.7.2011 v Ratiboři díky sestře farářce z Polska J. WieraJelinek.

Tento soubor je první a jediný v celé České republice, protože se ještě ve světě hra na ruční zvonky nerozšířila. Hudební soubor je vybavený sadou ručních a chórových zvonků.


Ruční zvonek je zvon uzpůsobený k rozeznívání rukou. Zvon se drží zpravidla za rukojeť, většinou vyrobenou z kůže nebo plastu. Pohybem zápěstí se uvede do pohybu srdce uvnitř zvonu, které rozezní zvon samotný. Spíše než ke zvukové signalizaci se ruční zvonky používají ve vzájemně sladěných sadách jako hudební nástroj.

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně

Pržno 32

75623

E-mail: przno@evangnet.cz

Tel.:     576510024

Rodiče a přátele školy Pržno

 

"Rodiče a přátelé školy Pržno"

Pržno 31

75623

E-mail: renatadancakova@seznam.cz

Tel.:     603529419

Sbor dobrovolných hasičů Jarcová

 

Sbor dobrovolných hasičů Jarcová

Jarcová 200

75701

E-mail: sula.jarek@seznam.cz

Tel.:     604870532

Sbor dobrovolných hasičů Pržno

 

Sbor dobrovolných hasičů Pržno

Pržno 7

75623

E-mail: StastnyJuras@seznam.cz

Tel.:     605400232

Sbor dobrovolných hasičů Liptál

 

Sbor dobrovolných hasičů Liptál

Liptál 354

75631

Sdružení přátel Kateřinic, o. s.

 

Sdružení přátel Kateřinic, o. s.

Kateřinice 242

75621

Jablůnka Žije!, z. s.

 

Jablůnka Žije!, z. s.

Jablůnka 461

756 23 Jablůnka

IČ:04193555

Tel.:605586828

Rosička, z .s.

 

Rosička, z. s.

Jarcová 102

757 01 Jarcová

IČ: 01438158

Aktuality

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

květen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt