MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


Informace o MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Název: MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Právní forma: spolek
Vznik MAS: 10.1.2007
Počet obcí v regionu: 12
Počet obyvatel: 11 855 (k 31.12.2013)
Počet členů MAS: 42
Rozloha: 210,31 km2
Sídlo: Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř
IČO: 27053458
Statutární zástupce: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D.
Tel.: +420 607 016 407
Manažer: Ing. Světla Studenská
E-mail: manazer@masstrednivsetinsko.cz, info@masstrednivsetinsko.cz
Web: www.masstrednivsetinsko.cz

MAS SV byla založena v roce 2007. Předsednictví a sídlem MAS byla od založení Obec Jablůnka. Začátkem roku 2011 přešlo předsednictví a sídlo na Obec Kateřinice. V roce 2013 byla schválena Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova – Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

Primárními cíli tohoto projektu je zejména získání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství, příprava podkladů pro zpracování Integrované strategie území (dále jen ISÚ) s aktivním zapojením nejen členských obcí, ale také se zapojením neziskového a podnikatelského sektoru a osvojení činností spojených s běžným provozem MAS, propagace MAS SV a zvýšení povědomí o MAS na území členských obcí. Sekundárním cílem je pak příprava místního partnerství na nové programovací období 2014 -2020.

Důležitým výstupem bude zpracování analytických, strategických a implementačních podkladů pro ucelený rozvojový dokument –
Integrovaná strategie území. Ta efektivně propojí subjekty a v rámci širšího záběru nastíní záměry, priority, plány a zdroje.

Dalším neméně důležitým cílem je připravit MAS SV na nové programovací období 2014 – 2020. Pokud máte zájem podílet se na rozvoji
našeho regionu, rádi by jste se zapojili do formulace Integrované strategie, navštivte nás v kanceláři MAS SV nebo se přijďte podívat
na jednu z informačních akcí o naší činnosti, které budeme v rámci osvojování (získávání dovedností, animace a provádění) realizovat
v období červenec 2013 – květen 2014.

Partneři MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Partneři MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Veřejný sektor

OBEC Bystřička
Obec Jablůnka
Obec Kateřinice
Obec Lhota u Vsetína
OBEC LIPTÁL
Obec Malá Bystřice
Obec Mikulůvka
Obec Oznice
Obec Pržno
Obec Ratiboř
Obec Růžďka
Obec Jarcová
Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín
Základní škola Liptál, okres Vsetín
Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

 

Soukromý - podnikatelský

AGRO - BESKYD, spol. s r.o.
COK FARM, s.r.o.
GUFEX, s.r.o.
LAND ENERGY, spol. s r.o.
Marcela Martinková
Mave EU, s.r.o
Zemědělské družstvo Liptál
Zemědělské družstvo M Í R se sídlem v Ratiboři
CONSI - veřejná obchodní společnost
Zdeněk Mrlina

Soukromý - neziskový

"Folklorní sdružení Lipta Liptál"
Moravská Organizace Vozíčkářů, o. s.
PermaNet
Sbor dobrovolných hasičů v Jablůnce
Sbor dobrovolných hasičů - Oznice
TJ Start Lipta Liptál
Zvonky dobré zprávy o.s.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v PržněSbor dobrovolných hasičů Liptál
Sbor dobrovolných hasičů Pržno
Sbor dobrovolných hasičů Jarcová
Sdružení přátel Kateřinic, o. s.
Jablůnka Žije, z. s.
Rosička, z. s.

 

Fyzické osoby

František Hrabovský

Orgány spolku MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Orgány spolku MAS Střední Vsetínsko, z. s.

  • Nejvyšší orgán - Valná hromada
  • Individuální statutární orgán - Předseda MAS
  • Rozhodovací orgán - Programový výbor
  • Výběrový orgán - Výběrová komise
  • Kontrolní orgán - Kontrolní a revizní komise

Jednotlivé orgány MAS SV


Předseda MAS

Obec Kateřinice, IČ: 00303917, Kateřinice 242, 756 21

Zástupce pro MAS: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí, veřejný sektor

 

Místopředseda MAS

Obec Pržno, IČ: 00635782, Pržno 7, 756 23

Zástupce pro MAS: Ing. Jaroslav Machala, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí, veřejný sektor

 


Programový výbor

Veřejný sektor:

Obec Kateřinice, IČ: 00303917, Kateřinice 242, 756 21

Zástupce pro MAS: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí,


Obec Liptál, IČ: 00304051, Liptál 331, 756 31

Zástupce pro MAS:  Ing. Milan Daňa, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí, veřejný sektor


Podnikatelský sektor:

GUFEX, s.r.o., IČ: 26829371, Kateřinice 180, 756 21

Zástupce pro MAS: Ing. Michaela Blažková, statutární zástupce

Zájmová skupina Rozvoj podnikání


Zemědělské družstvo M Í R se sídlem v Ratiboři
, IČ: 00151246, Ratiboř 500, 756 21

Zástupce pro MAS: Zdeňkem Adámek, statutární zástupce

Zájmová skupina Životní prostřední a zemědělství


Neziskový sektor:

Zvonky dobré zprávy, o.s., IČ: 22900861, Kateřinice 226, 756 21

Zástupce pro MAS: Mgr. Miroslaw Jelinek, statutární zástupce

Zájmová skupina Živý venkovVýběrová komise

Veřejný sektor:

Obec Pržno, IČ: 00635782, Pržno 7, 756 23

Zástupce pro MAS: Ing. Jaroslav Machala, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí


Obec Lhota u Vsetína
, IČ: 68898797, Lhota u Vsetína 211, 755 01

Zástupce pro MAS: Ing. Lenka Kocourková, starostka obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí


Obec Růžďka, IČ: 00304280, Růžďka 320, 756 25

Zástupce pro MAS: Ludmila Palátová, starostka obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí

 

Obec Jarcová, IČ: 00303879, Jarcová 200, 757 01

Zástupce pro MAS: Ing. Ivo Veselý, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí

 

Obec Ratiboř, IČ: 00304263, Ratiboř 75, 756 21

Zástupce pro MAS: Martin Žabčík, místostarosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí


Podnikatelský sektor:

Marcela Martinková, IČ: 73871397, Kateřinice 20, 756 21

Zájmová skupina Životní prostřední a zemědělství

 

Zemědělské družstvo Liptál, IČ: 00151084, Lhota u Vsetína 266, 755 01

Zástupce pro MAS: Pavel Mikulík/Pavla Pešlová

Zájmová skupina Rozvoj podnikání

 

Neziskový sektor:

Moravská Organizace Vozíčkářů, o.s., IČ: 22896317, Kateřinice 112, 756 21

Zástupce pro MAS: Petr Adámek, statutární zástupce

Zájmová skupina Živý venkov

 

PermaNet, IČ: 26559803, Růžďka 328,756 25

Zástupce pro MAS: Milan Suchánek, statutární zástupce

Zájmová skupina Rozvoj vzdělávání

 

Sbor dobrovolných hasičů, IČ: 63701987, Oznice 109,756 24

Zástupce pro MAS: Roman Bartoň, pověřený zastupováním na základě plné moci

Zájmová skupina Živý venkov


Fyzická osoba nepodnikající:

František Hrabovský, Oznice 43, 756 24

Zájmová skupina Životní prostřední a zemědělství

 

Kontrolní a revízní komise - Kontrolní orgán

Veřejný sektor:

Obec Mikulůvka, IČ: 00304107, Mikulůvka 226, 756 24

Zástupce pro MAS: Ing. Zdeněk Marek, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí


Podnikatelský sektor:

AGRO - BESKYD, spol. s r.o., IČ: 60319437, Bystřička 329, 756 24

Zástupce pro MAS: Jan Vávra, statutární zástupce

Zájmová skupina Životní prostřední a zemědělství

 

Neziskový sektor:

Sbor dobrovolných hasičů v Jablůnce, IČ: 63701901, Jablůnka 207, 756 23

Zástupce pro MAS: Jiří Hruška, statutární zástupce

Zájmová skupina Živý venkov

 

 

 

 

 

 

Zájmové skupiny MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Zájmové skupiny MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Rozvoj obcí

OBEC BYSTŘIČKA
Obec Kateřinice
Obec Lhota u Vsetína
OBEC LIPTÁL
Obec Malá Bystřice
Obec Mikulůvka
Obec Jablůnka
Obec Jarcová
Obec Oznice
Obec Pržno
Obec Ratiboř
Obec Růžďka

Rozvoj podnikání

GUFEX, s.r.o.
LAND ENERGY, spol s r.o.
Mave EU, s.r.o.
CONSI - veřejná obchodní společnost

Životní prostředí a zemědělství

AGRO-BESKYD, spol. s r.o.
COK FARM, s.r.o.
František Hrabovský
Marcela Martínková
Zemědělské družstvo Liptál
Zemědělské družstvo M Í R se sídlem v Ratiboři
Zdeněk Mrlina

Živý venkov
"Folklorní sdružení Lipta Liptál"
Moravská Organizace Vozíčkářů, o. s.
Sbor dobrovolných hasičů v Jablůnce
Sbor dobrovolných hasičů Oznice
TJ Start Lipta Liptál
Zvonky dobré zprávy o.s.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně
Sbor dobrovolných hasičů Pržno
Sbor dobrovolných hasičů Liptál
Sdružení přátel Kateřinic, o. s.
Jablůnka Žije!, z. s.

Rozvoj vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín
Základní škola Liptál, okres Vsetín
Základní škola Jablůnka
"Rodiče a přátelé školy Pržno"
PermaNet
Rosička,z.s.

Přistoupení k MAS - Partnerství

 

Podmínky pro přistoupení partnerů (členů) vč. práv a povinností
partnera (člena) MAS

Přihláška pro nové partnery

Čestné prohlášení o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům

Plná moc k zastupování na jednání Valné hromady - Nejvyššího orgánu

Sdělení o změně zastupující osoby člena MAS Střední Vsetínsko, z.s.

Žádost o zrušení členství v MAS Střední Vsetínsko, z.s.

 

Ke stažení

Podmínky pro přistoupení partnerů (členů) vč. práv a povinnosti partnera (člena) MASPodmínky pro přistoupení partnerů (členů) vč. práv a povinnosti partnera (člena) MAS
Přihláška pro nové partneryPřihláška pro nové partnery
Čestné prohlášení o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonůmČestné prohlášení o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům
Plná moc k zastupování na jednání Valné hromady - Nejvyššího orgánuPlná moc k zastupování na jednání Valné hromady - Nejvyššího orgánu
Sdělení o změně zastupující osobySdělení o změně zastupující osoby
Žádost o zrušení členství v MAS Střední Vsetínsko, z.s.Žádost o zrušení členství v MAS Střední Vsetínsko, z.s.
 

Seznam členů MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 
Aktuality

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

květen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt