MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 571 442 315
info@masstrednivsetinsko.cz
skypejméno
IČ: 27053458

 

Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


    
   

Informace o MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Název: MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Právní forma: spolek
Vznik MAS: 10.1.2007
Počet obcí v regionu: 12
Počet obyvatel: 11 855 (k 31.12.2013)
Počet členů MAS: 42
Rozloha: 210,31 km2
Sídlo: Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř
IČO: 27053458
Statutární zástupce: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D.
Tel.: +420 607 016 407
Manažer: Ing. Světla Studenská
E-mail: manazer@masstrednivsetinsko.cz, info@masstrednivsetinsko.cz
Web: www.masstrednivsetinsko.cz

MAS SV byla založena v roce 2007. Předsednictví a sídlem MAS byla od založení Obec Jablůnka. Začátkem roku 2011 přešlo předsednictví a sídlo na Obec Kateřinice. V roce 2013 byla schválena Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova – Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

Primárními cíli tohoto projektu je zejména získání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství, příprava podkladů pro zpracování Integrované strategie území (dále jen ISÚ) s aktivním zapojením nejen členských obcí, ale také se zapojením neziskového a podnikatelského sektoru a osvojení činností spojených s běžným provozem MAS, propagace MAS SV a zvýšení povědomí o MAS na území členských obcí. Sekundárním cílem je pak příprava místního partnerství na nové programovací období 2014 -2020.

Důležitým výstupem bude zpracování analytických, strategických a implementačních podkladů pro ucelený rozvojový dokument –
Integrovaná strategie území. Ta efektivně propojí subjekty a v rámci širšího záběru nastíní záměry, priority, plány a zdroje.

Dalším neméně důležitým cílem je připravit MAS SV na nové programovací období 2014 – 2020. Pokud máte zájem podílet se na rozvoji
našeho regionu, rádi by jste se zapojili do formulace Integrované strategie, navštivte nás v kanceláři MAS SV nebo se přijďte podívat
na jednu z informačních akcí o naší činnosti, které budeme v rámci osvojování (získávání dovedností, animace a provádění) realizovat
v období červenec 2013 – květen 2014.

Partneři MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Partneři MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Veřejný sektor

OBEC BYSTŘIČKA
Obec Jablůnka
Obec Kateřinice
Obec Lhota u Vsetína
OBEC LIPTÁL
Obec Malá Bystřice
Obec Mikulůvka
Obec Oznice
Obec Pržno
Obec Ratiboř
Obec Růžďka
Obec Jarcová
Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín
Základní škola Liptál, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Soukromý - podnikatelský

AGRO - BESKYD, spol. s r.o.
COK FARM, s.r.o.
GUFEX, s.r.o.
LAND ENERGY, spol. s r.o.
Marcela Martinková
Mave EU, s.r.o.
Smíšené zboží a pekařství U Karolů, s.r.o.
Zemědělské družstvo Liptál
Zemědělské družstvo M Í R se sídlem v Ratiboři
CONSI - veřejná obchodní společnost
Zdeněk Mrlina

Soukromý - neziskový

"Folklorní sdružení Lipta Liptál"
FC Lhota u Vsetína
Moravská Organizace Vozíčkářů, o. s.
PermaNet
Sbor dobrovolných hasičů v Jablůnce
Sbor dobrovolných hasičů - Oznice
TJ Start Lipta Liptál
Zvonky dobré zprávy o.s.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně
"Rodiče a přátelé školy Pržno"
Sbor dobrovolných hasičů Jarcová
Sbor dobrovolných hasičů - Pržno
Sbor dobrovolných hasičů Liptál
Sdružení přátel Kateřinic, o. s.

Jablůnka Žije!, z. s

Rosička, z. s.

Fyzické osoby

František Hrabovský

Orgány spolku MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Orgány spolku MAS Střední Vsetínsko, z. s.

  • Nejvyšší orgán - Valná hromada
  • Individuální statutární orgán - Předseda MAS
  • Rozhodovací orgán - Programový výbor
  • Výběrový orgán - Výběrová komise
  • Kontrolní orgán - Kontrolní a revizní komise

Jednotlivé orgány MAS SV


Předseda MAS

Obec Kateřinice, IČ: 00303917, Kateřinice 242, 756 21

Zástupce pro MAS: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí, veřejný sektor

 

Místopředseda MAS

Obec Pržno, IČ: 00635782, Pržno 7, 756 23

Zástupce pro MAS: Ing. Jaroslav Machala, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí, veřejný sektor

 


Programový výbor

Veřejný sektor:

Obec Kateřinice, IČ: 00303917, Kateřinice 242, 756 21

Zástupce pro MAS: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí,


Obec Liptál, IČ: 00304051, Liptál 331, 756 31

Zástupce pro MAS:  Ing. Milan Daňa, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí, veřejný sektor


Podnikatelský sektor:

GUFEX, s.r.o., IČ: 26829371, Kateřinice 180, 756 21

Zástupce pro MAS: Ing. Michaela Blažková, statutární zástupce

Zájmová skupina Rozvoj podnikání


Zemědělské družstvo M Í R se sídlem v Ratiboři
, IČ: 00151246, Ratiboř 500, 756 21

Zástupce pro MAS: Zdeňkem Adámek, statutární zástupce

Zájmová skupina Životní prostřední a zemědělství


Neziskový sektor:

Zvonky dobré zprávy, o.s., IČ: 22900861, Kateřinice 226, 756 21

Zástupce pro MAS: Mgr. Miroslaw Jelinek, statutární zástupce

Zájmová skupina Živý venkovVýběrová komise

Veřejný sektor:

Obec Pržno, IČ: 00635782, Pržno 7, 756 23

Zástupce pro MAS: Ing. Jaroslav Machala, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí


Obec Lhota u Vsetína
, IČ: 68898797, Lhota u Vsetína 211, 755 01

Zástupce pro MAS: Ing. Lenka Kocourková, starostka obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí


Obec Růžďka, IČ: 00304280, Růžďka 320, 756 25

Zástupce pro MAS: Ludmila Palátová, starostka obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí

 

Obec Jarcová, IČ: 00303879, Jarcová 200, 757 01

Zástupce pro MAS: Ing. Ivo Veselý, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí

 

Obec Ratiboř, IČ: 00304263, Ratiboř 75, 756 21

Zástupce pro MAS: Martin Žabčík, místostarosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí


Podnikatelský sektor:

Marcela Martinková, IČ: 73871397, Kateřinice 20, 756 21

Zájmová skupina Životní prostřední a zemědělství

 

Zemědělské družstvo Liptál, IČ: 00151084, Lhota u Vsetína 266, 755 01

Zástupce pro MAS: Pavel Mikulík/Pavla Pešlová

Zájmová skupina Rozvoj podnikání

 

Neziskový sektor:

Moravská Organizace Vozíčkářů, o.s., IČ: 22896317, Kateřinice 112, 756 21

Zástupce pro MAS: Petr Adámek, statutární zástupce

Zájmová skupina Živý venkov

 

PermaNet, IČ: 26559803, Růžďka 328,756 25

Zástupce pro MAS: Milan Suchánek, statutární zástupce

Zájmová skupina Rozvoj vzdělávání

 

Sbor dobrovolných hasičů, IČ: 63701987, Oznice 109,756 24

Zástupce pro MAS: Roman Bartoň, pověřený zastupováním na základě plné moci

Zájmová skupina Živý venkov


Fyzická osoba nepodnikající:

František Hrabovský, Oznice 43, 756 24

Zájmová skupina Životní prostřední a zemědělství

 

Kontrolní a revízní komise - Kontrolní orgán

Veřejný sektor:

Obec Mikulůvka, IČ: 00304107, Mikulůvka 226, 756 24

Zástupce pro MAS: Ing. Zdeněk Marek, starosta obce

Zájmová skupina Rozvoj obcí


Podnikatelský sektor:

AGRO - BESKYD, spol. s r.o., IČ: 60319437, Bystřička 329, 756 24

Zástupce pro MAS: Jan Vávra, statutární zástupce

Zájmová skupina Životní prostřední a zemědělství

 

Neziskový sektor:

Sbor dobrovolných hasičů v Jablůnce, IČ: 63701901, Jablůnka 207, 756 23

Zástupce pro MAS: Jiří Hruška, statutární zástupce

Zájmová skupina Živý venkov

 

 

 

 

 

 

Zájmové skupiny MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Zájmové skupiny MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Rozvoj obcí

OBEC BYSTŘIČKA
Obec Kateřinice
Obec Lhota u Vsetína
OBEC LIPTÁL
Obec Malá Bystřice
Obec Mikulůvka
Obec Jablůnka
Obec Jarcová
Obec Oznice
Obec Pržno
Obec Ratiboř
Obec Růžďka

Rozvoj podnikání

GUFEX, s.r.o.
LAND ENERGY, spol s r.o.
Mave EU, s.r.o.
Smíšené zboží a pekařství U Karolů, s.r.o.
CONSI - veřejná obchodní společnost

Životní prostředí a zemědělství

AGRO-BESKYD, spol. s r.o.
COK FARM, s.r.o.
František Hrabovský
Marcela Martínková
Zemědělské družstvo Liptál
Zemědělské družstvo M Í R se sídlem v Ratiboři
Zdeněk Mrlina

Živý venkov

"Folklorní sdružení Lipta Liptál"
FC Lhota u Vsetína
Moravská Organizace Vozíčkářů, o. s.
Sbor dobrovolných hasičů v Jablůnce
Sbor dobrovolných hasičů Oznice
TJ Start Lipta Liptál
Zvonky dobré zprávy o.s.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně

Sbor dobrovolných hasičů Jarcová                                                                                                                                            Sbor dobrovolných hasičů Pržno                                                                                                                                                    Sbor dobrovolných hasičů Liptál                                                                                                                                               Sdružení přátel Kateřinic, o. s.                                                                                                                                            Jablůnka Žije!, z. s.Rozvoj vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín
Základní škola Liptál, okres Vsetín
Základní škola Jablůnka                                                                                                                                                   "Rodiče a přátelé školy Pržno"
PermaNet                                                                                                                                                                                Rosička,z.s.

Přistoupení k MAS - Partnerství

 

Podmínky pro přistoupení partnerů (členů) vč. práv a povinností
partnera (člena) MAS

Přihláška pro nové partnery

Čestné prohlášení o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům

Plná moc k zastupování na jednání Valné hromady - Nejvyššího orgánu

Sdělení o změně zastupující osoby člena MAS Střední Vsetínsko, z.s.

Žádost o zrušení členství v MAS Střední Vsetínsko, z.s.

 

Ke stažení

Podmínky pro přistoupení partnerů (členů) vč. práv a povinnosti partnera (člena) MASPodmínky pro přistoupení partnerů (členů) vč. práv a povinnosti partnera (člena) MAS
Přihláška pro nové partneryPřihláška pro nové partnery
Čestné prohlášení o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonůmČestné prohlášení o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům
Plná moc k zastupování na jednání Valné hromady - Nejvyššího orgánuPlná moc k zastupování na jednání Valné hromady - Nejvyššího orgánu
Sdělení o změně zastupující osobySdělení o změně zastupující osoby
Žádost o zrušení členství v MAS Střední Vsetínsko, z.s.Žádost o zrušení členství v MAS Střední Vsetínsko, z.s.
 
Aktuality

06.11.2017 | Oznámení o vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace 2017

 

MAS STŘEDNÍ VSETÍNSKO VYHLAŠUJE  VÝZVU  K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z GRANTOVÉHO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDU NA PDOPORU FUNGOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A MÍSTNÍCH INICIATIV NA ÚZEMÍ MAS STŘEDNÍ VSETÍNSKO, Z. S.

 

Více zde »

 

20.09.2017 | Seznam vybraných žádostí v 1. Výzvě PRV

 

Vážení žadatelé, informujeme Vás, že byl zveřejněn  Seznam vybraných žádostí v 1. Výzvě Programu rozvoje venkova.

 

Více zde »

 

12.09.2017 | VEŘEJNÁ OBHAJOBA PROJEKTŮ V 1. VÝZVĚ PRV - 12. 9. 2017

 

Dne 12. 9. 2017, tj. úterý, proběhne veřejná obhajoba projektových žádostí o dotaci v 1. výzvě PRV. Přikládáme časový harmonogram prezentace.

 

Více zde »

 

11.08.2017 | INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI 1. VÝZVY PRV

 

Byl zveřejněn Seznam přijatých žádostí o dotaci k 1. výzvě PRV. Seznam naleznete po kliknutí na "Více zde" nebo v levém sloupci v sekci Výzvy/1.výzva PRV.

 

 

Více zde »

 

14.07.2017 | Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci v 1. výzvě PRV

 

Kancelář Místní akční skupiny Střední Vsetínsko, z.s. Vás srdečně zve na seminář pro žadatele o dotaci ve výzvě MAS v rámci Programu rozvoje venkova, který se bude konat v pátek 14. 7. 2017 ve 14 hod. v budově Obecního úřadu v Kateřinicích, č.p. 242.

Z organizačních důvodů žádáme zájemce o účast na semináři, ať potvrdí svou účast do čtvrtka 13. 7. 2017 zaměstnancům kanceláře MAS.

 

 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

listopad 2017
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

 

Činnost kanceláře MAS je dotována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1718/2014/STR návratnou finanční výpomocí z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0376/2014/STR.

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt