MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


DOTAZNÍK PRO OBČANY REGIONU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ VSETÍNSKO

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou dotazník k vyplnění údajů, který bude sloužit, jako podkladový materiál při zpracování Integrované strategie území pro region Středního Vsetínska na období 2014 -2020. Veškeré získané údaje budou použity k vypracování strategie pro Občanské sdružení Místní akční skupinu Střední Vsetínsko (MAS Střední Vsetínsko) a nebudou dále šířeny. Dotazníkové šetření je anonymní. Cílem je zhodnocení stávající situace v regionu a pouze na základě poznání Vašich názorů, přání a potřeb budeme moci orientovat potřebné aktivity tím správným směrem.Prosíme Vás, o co nejpravdivější písemné nebo elektronické vyplnění a předem děkujeme za ochotu a spolupráci. Velice si toho vážíme.

 

Obec, ve které bydlíte
 

Bystřička

Kateřinice

Lhota u Vsetína

Liptál

Malá Bystřice

Mikulůvka

Jablůnka

Oznice

Pržno

Ratiboř

Růžďka

Jarcová

 
Váš věk
 

10-18

18-25

26-40

40-60

60 a více

 
Subjekt
 

fyzická osoba

podnikatel - fyzická osoba

podnikatel - právnická osoba

nezisková organizace

příspěvková organizace

obec

 
Vaše aktuální zaměstnání
 

zaměstnaný

nezaměstnaný

podnikatel OSVČ

student

senior

mateřská dovolená

 

Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve vaší obci / regionu?

Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Veřejné prostranství –chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Zázemí pro volný čas –dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Místní komunikace - silnice, cesty atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Nemovité památky - kostely, kapličky atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Služby pro specifické skupiny obyvatel –rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby zdravotně znevýhodněné atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Péče o krajinu a místní produkce – moderní a udržitelné zemědělství, lesnictví, farmářství atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Cestovní ruch –ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Zaměstnanost a vznik pracovních míst –tvorba pracovních míst,veřejně prospěšné práceatd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminky na mateřské, senioři atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 
Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd.
 

Výborná

Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

 

Budoucnost: Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti.

Veřejné budovy - Školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Veřejné prostranství - Chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Zázemí pro volný čas - Dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Dopravní obslužnost - Počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Místní komunikace - Silnice, cesty atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Oprava nemovitých památek- Kostely, kapličky atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Mateřské a základní školy - Dopravní dostupnost, kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Zdravotní péče - Dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Služby pro specifické skupiny obyvatel - Rodiče na mateřské, senioři, zdravotně postižení atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Životní prostředí - Třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Péče o krajinu a místní produkce - Moderní a udržitelné zemědělství, lesnictví, farmářské atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Cestovní ruch - Naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace CR atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Kvalitní bydlení - Bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
Aktivity občanů - Spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd.
 

nejvíce

méně

nejméně

 
 

Aktuality

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

květen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt