MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


 

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

07.11.2017 | Poděkování za podporu ze Zlínského kraje

 

Děkujeme za podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Tato podpora pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední Vsetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Více zde »

 

06.11.2017 | Oznámení o vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace 2017

 

MAS STŘEDNÍ VSETÍNSKO VYHLAŠUJE  VÝZVU  K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z GRANTOVÉHO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDU NA PODOPORU FUNGOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A MÍSTNÍCH INICIATIV NA ÚZEMÍ MAS STŘEDNÍ VSETÍNSKO, Z. S.

 

Více zde »

 

20.09.2017 | Seznam vybraných žádostí v 1. Výzvě PRV

 

Vážení žadatelé, informujeme Vás, že byl zveřejněn  Seznam vybraných žádostí v 1. Výzvě Programu rozvoje venkova.

 

Více zde »

 

12.09.2017 | VEŘEJNÁ OBHAJOBA PROJEKTŮ V 1. VÝZVĚ PRV - 12. 9. 2017

 

Dne 12. 9. 2017, tj. úterý, proběhne veřejná obhajoba projektových žádostí o dotaci v 1. výzvě PRV. Přikládáme časový harmonogram prezentace.

 

Více zde »

 

11.08.2017 | INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI 1. VÝZVY PRV

 

Byl zveřejněn Seznam přijatých žádostí o dotaci k 1. výzvě PRV. Seznam naleznete po kliknutí na "Více zde" nebo v levém sloupci v sekci Výzvy/1.výzva PRV.

 

 

Více zde »

 

14.07.2017 | Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci v 1. výzvě PRV

 

Kancelář Místní akční skupiny Střední Vsetínsko, z.s. Vás srdečně zve na seminář pro žadatele o dotaci ve výzvě MAS v rámci Programu rozvoje venkova, který se bude konat v pátek 14. 7. 2017 ve 14 hod. v budově Obecního úřadu v Kateřinicích, č.p. 242.

Z organizačních důvodů žádáme zájemce o účast na semináři, ať potvrdí svou účast do čtvrtka 13. 7. 2017 zaměstnancům kanceláře MAS.

 

 

Více zde »

 

28.06.2017 | 

 

OZNAMUJEME, že MAS Střední Vsetínsko,z. s. vyhlásila dne 28. 6. 2017  1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU  v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

 

 

Více zde »

 

30.05.2017 | AKTUÁLNÍ SEZNAM ČLENŮ MAS STŘEDNÍ VSETÍNSKO, Z. S.

 
 

Více zde »

 

22.03.2017 | OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STRATEGIE ROZVOJE

 

S radostí všem oznamujeme, že nám byla schválena strategie rozvoje území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Takže budeme v příštích letech podpořenou místní akční skupinou, která bude rozdělovat dotace. Těšíme se na vaše projektové záměry. O harmonogramu vyhlašování výzev budete včas informováni.

 

Více zde »

 

11.04.2017 | Hudba pravdy Jasenná

 
 

Více zde »

 

25.03.2017 | Slovanský sněm na Valašsku 25. 3. 2017

 
 

Více zde »

 

23.03.2017 | Pozvánka na seminář dotační možnosti 4. kolo Program rozvoje venkova

 
 

Více zde »

 

10.03.2017 | Jarčovská Gula

 
 

Více zde »

 

14.02.2017 | Informace k projektu SRP pro příjemce IPo MAP

 

Projekt SRP uspořádal místní konference pro Zlínský a Jihomoravský kraj

 

Zástupci projektového týmu SRP uspořádali na přelomu ledna a února 2017 místní konferenci ve Zlíně a Brně. Na obou místech prezentovali aktuální stav a nejbližší cíle projektu.

 

Navzdory nepřízni počasí se do moderních prostor Baťova institutu ve Zlíně dostavila většina přihlášených účastníků. V Brně zase i přes páteční, „předvíkendový“ termín překvapila hojná účast na odpoledním workshopu.

 

V úvodním bloku dostali účastníci informace o aktuálním stavu a nejbližších cílech projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Týmová manažerka Jitka Baťková představila klíčové aktivity centra podpory a individuální pomoc. Marie Gazdagová poté prezentovala probíhající i plánované vzdělávací aktivity projektu SRP.

 

Po krátké pauze pokračoval dopolední program představením dalších individuálních projektů, které se v nedávné době zahájily nebo se v nejbližších měsících chystají spustit. Účastníci si tak získali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují.

Za Českou školní inspekci vystoupila Dana Pražáková z kanceláře ústředního školního inspektora. Ta představila IPs Komplexní systém hodnocení. Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) představil zástupce pro Zlínský kraj Petr Pagáč, v Brně jej představila zástupkyně pro Jihomoravský kraj Lenka Řeháková.

 

Dalšími prezentovanými systémovými projekty, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, byly IPs Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) a IPs Podpora práce učitelů (zkrácený název).

 

Zástupci Agentury pro sociální začleňování představili systémovou iniciativu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Na závěr dopoledního programu byly představeny připravované projekty APIV a IMKA, jejichž realizátorem bude Národní institut pro další vzdělávání.

 

V odpoledním workshopu, který bohužel z důvodu kalamity a očekávanému přívalu dalšího sněhu proběhl pouze v Brně, dostali účastníci konference informace o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu a implementaci MAP. Po té si přítomní v několika skupinách vyměňovali zkušenosti, nápady, názory a příklady dobré praxe.

 

Další místní konference se budou konat v Liberci a Ústí nad Labem.

 

Více zde »

 

24.11.2016 | Společné adventní tvoření

 
 

Více zde »

 

30.10.2016 | Výsadba nového ovocného sadu v obci Liptál

 
 

Více zde »

 

17.09.2016 | Podzimní ovčácké slavnosti na Santově

 
 

Více zde »

 

09.08.2016 | II. LIPTALSKÝ GULÁŠFEST

 
 

Více zde »

 

24.06.2016 | Argentum Arietes na Liptalském Slůnění

 
 

Více zde »

 

24.06.2016 | SLŮNĚNÍ

 
 

Více zde »

 

18.06.2016 | Hořankso vs. Dolansko - o pohár starosty obce

 
 

Více zde »

 

12.06.2016 | 29. Dětský folklorní den v Liptále

 
 

Více zde »

 

10.06.2016 | NOC KOSTELŮ

 
 

Více zde »

 

12.05.2016 | Rozhovor s Ivetou Škrabánkovou - instruktorkou Nordic Walking

 
 

Více zde »

 

28.05.2016 | Vodácký víkend v Bystřičce

 
 

Více zde »

 

21.05.2016 | Fotky z NORDIC WALKING PROCHÁZKY - KATEŘINICE - PRŽENSKÉ PASEKY 21.5.2016

 

Dne 21. 5. 2016 pořádala Místní akční skupina MAS Střední Vsetínsko akci s názvem " S ČAGANAMA DO HOR aneb SEVERSKÁ CHŮZE VE VALAŠSKÉ PŘÍRODĚ". Jednalo se o NORDIC WALKING procházku s akreditovanou lektorkou Ivetou Škrabánkovou, která zapůjčila účastníkům  hole a ukázala jak s nimi správně chodit.

 

Více zde »

 

21.05.2016 | Výuka autištiny - Vsetín - Suchý dok

 
 

Více zde »

 

21.05.2016 | S ČAGANAMA DO HOR aneb SEVERSKÁ CHŮZE VE VALAŠSKÉ PŘÍRODĚ

 
 

Více zde »

 

30.04.2016 | Slet čarodějnic v Kačicách

 
 

Více zde »

 

30.04.2016 | Pálení čarodějnic na Oznici

 
 

Více zde »

 

29.04.2016 | Slet čarodějnic a čarodějů v Jablůnce

 
 

Více zde »

 

22.04.2016 | Pozvánka na Dny otevřených dveří - fa Prodag

 
 

Více zde »

 

16.04.2016 | Pozvánka na námořnickou párty v Pržně

 
 

Více zde »

 

22.05.2015 | Pozvánka na Slavnostní vernisáž u přiležitosti konání VIII. ročníku Mezinárodního výtvarného sympózia Dřžková 2015

 
 

Více zde »

 

16.05.2015 | Pozvánka na Slavnostní zahájení VIII. ročníku Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2015

 
 

Více zde »

 

30.11.2014 | Pozvánka na Adventní koncert a křest vánočního CD

 
 

Více zde »

 

08.11.2014 | Pozvánka na Držkovský cross závod psích spřežení

 
 

Více zde »

 

27.09.2014 | Pozvánka na Podzimní ovčácké slavnosti na Santově

 
 

Více zde »

 

14.06.2014 | Dětský den školy a obce Jarcová

 
 

Více zde »

 

14.06.2014 | Hořansko vs. Dolansko

 
 

Více zde »

 

10.06.2014 | Pozvánka na veřejnou diskuzi o budoucnosti regionu

 
 

Více zde »

 

08.06.2014 | 27. Dětský (nejen) folklorní den

 
 

Více zde »

 

31.05.2014 | Májový jarmark

 
 

Více zde »

 

06.02.2014 | 1. Tréninková výzva

 
 

Více zde »

 

06.02.2014 | Pozvánka na valnou hromadu

 
 

Více zde »

 

18.12.2013 | Zpravodaj MAS SV

 

Zpravodaj Občanského sdružení MAS Střední Vsetínsko

 

Více zde »

 

10.10.2013 | 3.Propagační akce Oznice 10.10.2013

 

Pozvánka na 3. Propagační akci v Oznici

 

Více zde »

 

08.10.2013 | Exkurze do regionu MAS Poodří o.s. a jeho okolí

 

Exkurze do MAS Poodří, o.s. a jeho okolí

"Moravskými Kravařemi – cesty k poznání otevřeny"

 

Více zde »

 

01.03.2010 | Národní konference venkov 1.-3.10.2013

 

 

Více zde »

 
Aktuality

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

květen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt